forex trading logo

Címlap Általános Iskolai beisk.
Általános Iskolai beiskolázás PDF Nyomtatás E-mail

 

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására.

További információért kattintson ide.

 

Kedves Szülők!

 

2018. június 19-én (kedden) 17 órakor szülői értekezletet tartunk a 2018-2019-es tanévben intézményünkben általános iskola első osztályt kezdő tanulók szülei számára.

Kérjük, hogy a diákigazolványhoz szükséges 
NEK adatlapot szíveskedjenek magukkal hozni, amennyiben a beiratkozáskor nem adták le!

Megjelenésükre számítunk!

Budapest, 2018. április 18.

Tanító nénik

 

 

Kedves leendő első osztályos Szülők!

 

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására (.PDF)

 

  • A beiratkozás napján nem keletkezik tanulói jogviszony.
  • A felvett tanulókról április 17-én az iskola honlapján és a hirdetőtáblán lehet tájékozódni. Itt a tanulóknak csak az oktatási azonosítója fog szerepelni. Az elutasítottakat levélben értesítjük.

A 2018/2019 tanévben első osztályt kezdő gyermekek beiratkozásának időpontja:

 

2018. április 12-13.

 

 A beiratkozás alkalmával mindkét szülőnek- egyéb határozat szerint a gondviselőnek – személyesen meg kell jelenni!

 

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően is együttesen gyakorolják jogaikat, ezért a beiratkozásnál mindkettejüknek meg kell jelenniük. Kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175.§ (1)-(2)).

 

Nem elég az a határozat, ami kimondja, kinél van elhelyezve a gyermek, és nem elég a másik szülő meghatalmazása!

 

  

 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jogszabályi változások miatt bővült a beadandó dokumentumok köre!

           

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 

1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata

2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

3. TAJ kártya

4. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya (lsd. kieg. információk

5. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány),   ha van!

 

Kiegészítő információk:

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

  • óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

 

Beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok

 

Kedves Szülők! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a lenti mellékletekben található nyilatkozatokat a beiratkozáskor előre kitöltve legyenek szívesek magukkal hozni. Segítségüket köszönjük szépen!   Iskolavezetés    

 

  1. Nyilatkozat - a szülői felügyelet gyakorlásának vonatkozásában – Letöltés (.PDF)

(egyedülálló szülő esetén: szülői felügyeleti jog gyakorlását igazoló határozat, halotti anyakönyvi kivonat, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet)

       II. Nyilatkozat – etika/ hit és erkölcstan – Letöltés (.PDF)

      III. Nyilatkozat – az életvitelszerű tartózkodásról – Letöltés (.PDF)

      IV. Nyilatkozat – iskolák sorrendjéről – Letöltés (.PDF)

       V. Nyilatkozat - személyes adatok kezelése - Letöltés (.PDF)

      VI. Nyilatkozat - személyi adatlap - Letöltés (.PDF)

(iskolánknak nincs körzete, ezért kell nyilatkozniuk, hogy melyik az az 1.,2.,3. iskola, amely az Önök számára még elfogadható lenne.)

 

 

Diákigazolvány igénylés

       

Útmutató a diákigazolvány igényléséhez

 

1. A diákigazolvány elkészítéséhez szükség van:

 

  • "NEK" adatlapra, amelyet a szülőnek kell a gyermekkel együtt elkészíttetnie

Az igénylést a lakhely szerinti Kormányablakban kell elindítani, melyhez az alábbi iratokra van szükség:

-         születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya vagy

-         egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél) és lakcímkártya.

 

Az okmányiroda készíti el a szükséges fényképet is!

  • az igazolványok kiállítása díjmentes
  • A folyamat során a jogosult adatai ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján.

 

2. Fontos tudnivaló:

  • a diákigazolványokat a gyártó postán juttatja el intézményünkbe, az elkészült igazolványok az iskola titkárságán vehetőek át.

 A XVIII. kerületi Kormányablak fogadási ideje:

Kormányablak: Üllői út 445.          

tel.: 061/896 40 98                           

Hétfő:         7.00 – 17.00                  

Kedd:          8.00 – 18.00                  

Szerda:       8.00 – 20.00                  

Csütörtök:   8.00 – 18.00                  

Péntek:        8.00 – 15.00                  

Az ügyfélfogadás rendjéről a személyes ügyintézés előtt érdemes telefonon érdeklődni.

A Kormányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek ügyeinek elintézése érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökoiskola cím

okoiskola-logo
2015 Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium