forex trading logo

Címlap Oktatás Tagozatok
Tagozatok PDF Nyomtatás E-mail

 

                                                                                                      

A Vörösmartyban három tagozat épül egymásra: az aló-, a felső- és a gimnáziumi tagozat.

 

Az általános iskolában és gimnáziumban is két párhuzamos osztály indul, az egyikben az angol illetve német nyelvet, a másikban az ének-zenét tanulják kiemelt óraszámban tanulóink.

 

A gimnáziumba felvételiző diákok a nyelvi, az ének-zenei és a poétika/kommunikáció tagozat közül választhatnak.


 

Általános iskola

Az általános iskola első évfolyamán minden évben két osztályt indítunk. Diákjaink nyolc éven át kiemelt óraszámban tanulják az éneket illetve az angol vagy német nyelvet.Az igazán gyerekeknek, gyerekekről szóló programjaink (Gyermeknap, Mikulás- ünnepség, Vörösmarty-nap stb.) pedig hozzájárulnak a közösségi élet és a jó légkör kialakulásához – hogy jó legyen ide járni…

 
Gimnázium

 Intézményünkben öt évfolyamos nyelvi előkészítő (nulladik) évfolyamra épülő

  • emelt szintű ének-zene (01),
  • emelt szintű kommunikáció (02),
  • emelt szintű magyar (poétika) (03),
  • emelt szintű angol (04) és
  • emelt szintű német (05)

        tantervű oktatás folyik.

 Minden tanuló az emelt szintű nyelvi oktatás mellett magas óraszámban tanulja az informatika tantárgyat, így biztosítva a nyelvvizsga és az ECDL vizsga megszerzését.

Ének- zene 

A felvételt nyert diákok magas óraszámban tanulják az éneket, bekapcsolódnak az iskola Budapestért Díjas és Nemzetközi Nagydíjas énekkarába. Rendszeresen fellépnek az iskola által szervezett hangversenyeken, valamint rádió- és televízió felvételeken. Minden évben 1-2 alkalommal külföldi szereplésre vagy kórusversenyre utaznak a kórusok legtehetségesebb énekesei.
Iskolánkban a magánének tanulás-hangképzés biztosított.

Kommunikáció

A kommunikáció tagozatos osztályában a diákok megismerkedhetnek a kommunikáció általános kérdéseivel, betekintést nyerhetnek a hétköznapjainkban oly nagy szerepet betöltő médiumok felépítésébe, működésébe. Célunk, hogy tanulóinkkal megismertessük a kommunikációs rendszerek működését, a társadalmi kommunikáció sajátosságait, valamint a kommunikáció és a média fontos intézményeit. Emellett kiemelten fontosnak tartjuk általános műveltségük gyarapítását, írás- és beszédkészségük fejlesztését.

Diákjaink az ötödik év végére alapszinten jártasságot szereznek a fontosabb média műfajok alkalmazásában. Gyakorlati feladataik fontos részét képzi az iskolai diákújság, a Polyhymnia szerkesztése és az iskolarádió működtetése.

Poétika                    

Poétika osztályunkban a magyar nyelv és irodalom tanterv hangsúlyos részét képezi a költészettan és valamennyi irodalmi műfaj elemzés és alkotás szintjén. Célunk a fogalmazáskészség és az egyéni stílus kialakítása, fejlesztése, írásbeli és szóbeli gyakorlatokkal. A kiváló tanulók irodalmi alkotásai, publicisztikai művei az évente megjelenő Polyhymnia című iskolai diákújságunkban jelennek meg.

Irodalomtanításunkban a beszédkészség, retorika, szóbeli és írásbeli fejlesztésére magas óraszámot fordítunk. Kiemelt feladat a próza- és versmondók tehetséggondozása.

Angol, német

Intenzív (heti 13 óra+5 óra) angol és német nyelvi oktatás, kiváló nyelvtudás megszerzésére teremt lehetőséget, valamint a középfokú nyelvvizsga megszerzését.Az idegen nyelvek oktatása minden évfolyamon csoportbontásban történik. Cél a konvertálható nyelvtudás. Az idegen nyelvi speciális osztályok tanulói számára lehetőség van az angol/német nyelv gyakorlására külföldön, az alábbi helyeken: Bécs, Obervellach, Westerstede, Seeboden, Gießen, London.

A beiskolázás feltételei:

- minden jelentkező központi írásbeli felvételi vizsgán vesz részt,                          

- az intézmény által összeállított szóbeli felvételi vizsgán kell megfelelni a diákoknak ének-zene/angol nyelv/ német nyelv/poétika vagy kommunikáció tantárgyakból.

Februárban és márciusban rendezzük meg a saját szóbeli felvételi vizsgáinkat, melyre nincs hiány jelentkező diákból. Az intézmény által meghirdetett felvehető létszám 4,5 szerese a jelentkezők száma.

 

Szőke Lászlóné igazgatóhelyettes 

 

 

 

Ökoiskola cím

okoiskola-logo

Aktuális pályázatok
2015 Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium