forex trading logo

Címlap Oktatás Tanárok
Tanárok PDF Nyomtatás E-mail

 

Tanári névsor 2016. szeptember 1-től

 

név

tantárgy

Pásztor Józsefné

intézményvezető, technika

Ábrahám Erika

dráma

Augusztin Ildikó

német nyelv, DÖK képviselő (gimnázium)

Bagi Irma Hajnalka

matematika

Balassa Ágnes

tanító

Bálint Józsefné

történelem

Balog Judit

matematika, informatika, intézményvezető-helyettes (gimnázium)

Bohos Nóra

német nyelv, gyermekvédelmi felelős (gimnázium)

Boros Erika

kommunikáció

Csirik Judit

magyar nyelv és irodalom

Csontos Annamária

matematika, informatika

Csörgő Katalin

fizika, matematika

Csukás Ibolya

magyar nyelv és irodalom

Dobai Eszter

etika, DÖK képviselő (felső tagozat)

Dömölki Gyula Józsefné

angol nyelv

Dunavölgyiné Lipokatich Margit

tanító, intézményvezető-helyettes (alsó tagozat)

Eckert Ilona

német nyelv, testnevelés

Erőss Emese Tünde

testnevelés

Feketéné Reitmann Erika

zongorakísérő

Franyóné Bartók Boglárka

német nyelv

Gerecz Lászlóné

magyar nyelv és irodalom

Gyombolai Bálint

ének-zene tanár

Győri Edina

napközi vezető

Horváth István

angol nyelv

Hriczó Ernő

angol nyelv

Huszár Gábor

testnevelés

Gyombolainé Iványi Márta

ének-zene tanár

Józsa Edina

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

Juhász Tünde

természetismeret, kémia, biológia

Kajdi Marianna

angol nyelv

Karsainé Nemes Erzsébet

tanító

Katonáné Horváth Ildikó

történelem

Kelecsényiné Óbányai Judit

tanító, gyermekvédelmi felelős (alsó tagozat)

Kitli Nikolett

művészi torna

Klettner Péter

informatika

Koscsó László

rajz és vizuális kultúra

Kutasi Adrienn

angol nyelv

Ledl Ingrid

tanító, német nyelv

Méhész Istvánné

tanító

Mészárosné Kovács Andrea

tanító, technika,  DÖK képviselő (alsó tagozat)

Molnár Botond

fizika, matematika

Molnár Zsuzsanna

ének-zene tanár

Nagyné Manczinger Anikó

tanító

Nyulászné Homoky Katalin

kémia, biológia

Pereczes Márta

angol nyelv

Pethő Zsuzsanna

tanító

Philipp Györgyné

matematika

Pongrácz Beatrix

magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

Rudiné Jarábek Erika

tanító

Salamonné Kiss Katalin

tanító, informatika

Sinha-Végh Mónika

tanító

Sipos Viktória Andrea

angol nyelv

Szabára Márton

matematika, informatika, intézményvezető-helyettes (felső tagozat)

Szabó Zoltán

testnevelés

Szabóné Keresztes Nagy Beáta

tanító

Szalai Andrea Katalin

technika, néptánc, gyermekvédelmi felelős (felső tagozat)

Székely Edit Etelka

tanító

Szőke Lászlóné

földrajz

Tajti Mária

tanító, informatika

Téglásné Rehó Andrea

történelem

Tillinger Péterné

természetismeret, földrajz, matematika

Tóth Gabriella

angol nyelv

Veszteg Andrásné

tanító

Vladár Istvánné

testnevelés, gyógytestnevelés

Zafner Tímea

német nyelv

Zoltán Petronella

napközi vezető

Zsákainé Papp Anita

ének-zene tanár

 

Ökoiskola cím

okoiskola-logo

Aktuális pályázatok
2015 Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium