BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Az iskolát 1925-ben alapították, jelenlegi épületében 1957 óta működik. Iskolánk körzeten kívüli intézmény. Tanulói létszáma 684 fő. Az ország egyik első ének-zene tagozatos általános iskolája, melynek gimnáziumi tagozata 1991-ben kezdte meg működését. A 8+1+4, illetve 8+4 évfolyamos szerkezetben ének-zenei, angol, német és kezdetben poétika, majd kommunikáció szakirány működik. Az iskola kiemelt feladata a tehetséggondozás. Ehhez kapcsolódik a magánének, a hangszeres képzés, a dzsesszbalett, valamint a néptánc tanítása. Ezeket egészítik ki a szabadidős tevékenységek (kézműves és sportfoglalkozások, zenei szakkör, stb.), valamint az iskolán kívüli programok: úszásoktatás 3. és 5. osztályban, színház- és múzeumlátogatások, hétvégi túrázások, télen síelés és korcsoláyázás, nyáron tehetséggondozó táborok.

Az iskola a humán és a művészeti tárgyak oktatását tartja kiemelt feladatának, de valamennyi tantárgyból kimagaslóan jók a tanulmányi eredmények. A gimnáziumi továbbtanulás 90, a főiskolai-egyetemi 80%-os. Az intézmény 1986 óta az ELTE kutatóhelye több neveléstudományi témában, és 2004 óta az ELTE gyakorlóhelye biológia, magyar, történelem, angol, informatika tantárgyból. Tizenöt éve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gyakorló gimnáziuma.  

         A tantestület számos kulturális feladatot is ellát: kerületi és budapesti Vörösmarty szavalóversenyt, karácsonyi hangversenyt, komolyzenei gálaműsorokat, mozgásművészeti és néptáncbemutatókat rendez tanítványai bevonásával. Két nemzetközi Socrates program résztvevőjeként több külföldi iskolával ápol szakmai-partneri kapcsolatot. A nagyhírű gimnáziumi leánykar több hazai és nemzetközi díj birtokosa, Nemzetközi Nagydíjas és Budapestért-díjas. 

Az egyik gimnáziumi osztály angol és német idegen nyelvi előkészítő évfolyamra épül, és így a 12. évfolyam végén minden vörösmartys tanulónak lehetősége nyílik a közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga megszerzésére a főnyelvből.  

A tanárokat nagyfokú innovációs készség, folyamatos önképzés, magas igényszint, nagy szakmai tudás és elkötelezettség jellemzi. Tanítványaink pedig képesek arra, hogy a felkínált lehetőségekkel éljenek. A tanulók többsége a peremkerületekből és az agglomerációs körzetből kerül ki. Az iskola a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek fejlesztésével éri el a legnagyobb sikereket, és a tantestület indítja el őket az értelmiségi és a művészi pálya útján.

           Az iskola működését a Vidámság Háza Alapítványa segíti.