BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Nyilatkozatok

Rendelkező nyilatkozat az adó 1%-áról letölthető IDE kattintva!

Szülői nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan tantárgy választásáról Letöltés

Az ebédbefizetés átutalásos fizetési móddal kapcsolatos tájékoztató Letöltés

Mentesítés szakköri foglalkoztatás alól Letöltés

Mentesítés fakultációs foglalkozás alól Letöltés

Jelentkezési lapok

Szakköri jelentkezési lap Letöltés

Jelentkezési lap fakultációra Letöltés

Kérelmek

16 óráig tartó kötelező intézményi benntartózkodási kérelem letölthető IDE kattintva! (Az új nyomtatvány elérhető!)

 Bizonyítvány másodlat kérelem Letöltés

Egyéni tanrend iránti kérelem: https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

Kérelem a tanulói jogviszony szüneteltetéséhez: www.oktatas.hu oldalon, a Köznevelés menüpont Külföldre távozás bejelentése pontjában vagy a www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével