BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Általános iskolai beiskolázás

Tájékoztató kiadvány a leendő elsős tanulók szüleinek

A 2020/2021-es tanévben készített bemutatkozó kisfilmünk itt érhető el.

Szülői tájékoztató értekezlet

A 2023. november 6-án (hétfő) megjelenni nem tudó érdeklődők részére 2024. január 15-én (hétfő) 17:00-i kezdettel szülői értekezletet tartunk a tornateremben.

Csipegető foglalkozások 

2024. január 29-én (hétfő) és 2024. február 12-én (hétfő) 17:00-i kezdettel az óvodás gyermekeket csipegető foglalkozásokra várjuk a kisépületbe, ahol megismerkedhetnek a leendő tanító nénikkel. A regisztráció lezárult. A foglalkozáson részt venni előzetes regisztrációval lehetséges. Legkésőbb 3/4 5-re várjuk a szülőket gyermekeikkel együtt a kisépüket aulájába, az elektronikus regisztrációt követő személyes bejelentkezésre. A kiosztott jelentkezési lapokat a foglalkozások végén kérjük leadni.

Képességmérés

Kérjük Önöket, hogy 2024. március 18-án (hétfő) vagy március 19-én (kedd) a regisztráció során megjelölt időpont előtt 10 perccel megjelenni szíveskedjenek! A nyelvi tagozatra jelentkezők meghallgatására a főépület könyvtárában, a zenei-nyelvi tagozatra jelentkezők képességmérésére a kisépület fejlesztő szobájában kerül sor.

A meghallgatás előtt a portán bejelentkezni szíveskedjenek, ahol adategyeztetésre is sor kerül.

A képességmérés eredményéről március 22-ig (péntek) nyújtunk tájékoztatást.

Az általános iskola ének-zene tagozatára jelentkező nagycsoportos óvodás gyermekek alkalmassági vizsgát tesznek, mely három részből áll:
 • gyermekdalok éneklése,
 • ritmus visszatapsolása,
 • rövid motívum visszaéneklése.

A fentieken kívül lényeges, hogy a gyermek szeressen énekelni, merjen kiállni, fegyelmezetten viselkedjen, és nem utolsó sorban a szülői támogatásnak is fontos szerepe van az iskola/tagozat választásában.

Az általános iskola nyelvi osztályába jelentkező gyermekekkel játékos foglalkozás keretében az iskola alsó tagozatos munkaközösségének pedagógusai ismerkednek meg.

Az angol vagy német speciális tantervű osztályba azokat a gyerekeket várjuk, akik:

 • tisztán ejtik a hangokat, szavakat,
 • az átlagosnál fejlettebb szóbeli kifejezőkészségük van,
 • alapvető ismereteik vannak önmagukról, családjukról, (lakcím, apa, anya neve, testvérek),
 • tájékozottak a környezetükről (évszakok, nap, napszak),
 • motiváltak,
 • gazdag a szókincsük,
 • helyesen alkotnak mondatokat,
 • tartós a figyelmük, pontos az emlékezetük, jó a megfigyelőképességük, 
 • érdeklődésük sokoldalú.
Beiratkozás

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

2024. március 27-től (szerda) megnyitásra kerül a beiratkozás szülői felülete (BÁI), mely az általunk javasolt gyermekek szüleinek lehetőséget nyújt arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait.

Szülői tájékoztató - KRÉTA elektronikus ügyintézés

2024. április 18-19-én (csütörtök-péntek) 08:00-19:00 között tartjuk a személyes beiratkozást, melyen a szülők személyes megjelenése mindenképpen szükséges

A személyes beiratkozás előzetes regisztrációja lezárult. 

A személyes beiratkozásra csak a regisztrációt követően, kifejezetten csak lefoglalt  időpontban kerül sor. Abban az esetben, ha a beiratkozáskor csak az egyik szülő tud megjelenni, elfogadható a két tanúval ellátott meghatalmazás, hogy a másik szülő nevében eljárjon.

A beiratkozás a porta mellett található könyvtárban lesz. Kérjük, hogy a választott időpont előtt 5 perccel megjelenni szíveskedjenek! A beiratkozáson csak a szülők megjelenése szükséges.

Csak személyes beiratkozás esetén (ha bármilyen okból nem történik előzetes adatrögzítés a KRÉTA felületén) az alábbi dokumentumok kitöltésére és visszaküldésére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) van szükség:

személyi adatlap,

nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról,

nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,

- nyilatkozat etika/hit és erkölcstan oktatás választásáról.

Kérjük, hogy a személyes beiratkozásra hozzák magukkal a gyermek nevére kiállított, személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, születési anyakönyvi kivonatot, TAJ-kártyát, a gyermek és a gondviselő lakcímkártyáját (a tanköteles korú tanuló és legalább egy törvényes képviselője lakcímkártyáján azonos lakcímadatok/tartózkodási hely adatok szerepeljenek), az óvodától megigényelt oktatási azonosítót, illetve a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményének szakértői véleményét, amennyiben rendelkeznek ilyennel.

Az általunk javasolt gyermekek beiratkozásával kapcsolatban március 26-án (kedden) nyújtunk e-mailben részletes tájékoztatást.

 

Felvételt nyert tanulók 

1. osztályba felvett tanulók jegyzéke

A 2024/2025. tanévre vonatkozó, étkeztetéshez szükséges nyilatkozatok leadása

Diákigazolvány igénylése - NEK-adatlap benyújtása július 5-ig (péntek)

2024. június 24-én (hétfő) 17 órai kezdettel az iskolakezdéssel kapcsolatos szülői értekezletet tartunk a tornateremben. Az általános tájékoztató után az osztálytermekben folytatódik a megbeszélés. A szükséges felszerelések jegyzékét is ekkor ismertetik a tanítók.

Az elektronikus naplóba történő belépéshez szükséges tanulói és gondviselői felhasználónevet és jelszót szeptemberben adjuk át.

 

Hit- és erkölcstan oktatás

A hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos információ itt érhető el.